www.sknord.se

Startsida

Aktuellt

Konstnärer

Arkivet

Länkar

Styrelse

Kontakt

 

Ljuset kommer från norr

Svenska Konstnärsförbundet är en intresseorganisation för konstnärer som främst ska verka för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor i sin konstnärliga verksamhet. Region Nord bedrivs som en
ideell förening under förbundet. Mer om förbundet, inträdeskrav mm framgår av hemsidan:
 www.konstnarsforbundet.se

Region Nord har tidigare i princip omfattat hela Norrland, men nu har regionindelningen ändrats och regionen omfattar endast Västerbottens och Norrbottens län. Det känns bättre, för geografiskt är vi fortfarande stora. Av tradition har vi haft förhållandevis många medlemmar i Norrbotten. Styrelsen består därför enbart av medlemmar från länet och de allra flesta bor i Boden med omnejd. Det är praktiskt men tyvärr inte representativt och vår strävan är att på sikt förändra detta.


 


Copyright © Svenska Konstnärsförbundet Region Nord